Miến dong Bình Liêu 1kg (Hợp tác xã Gia Hưng)

100,000

Sản phẩm sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Miến dong Bình Liêu”

Danh mục:

Mô tả

Sản phẩm 1kg sản xuất tại Hợp tác xã Gia Hưng, xã Húc Động, huyện Bình Liêu

Comments