Miến dong Bình Liêu 0,5kg (Công ty CP Thương mại & Dịch vụ Bình Liêu)

Giảm giá!

60,000 55,000

Là sản phẩm được xếp hạng 4/5 sao trong Chương trình “Quảng Ninh – Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP)

Danh mục:

Mô tả

Sản phẩm 0,5kg do Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Bình Liêu sản xuất

Comments