Miến dong Bình Liêu 1kg (Cơ sở sản xuất Trần Nghiệp)

95,000

Sản phẩm sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Miến dong Bình Liêu”

Danh mục:

Mô tả

Miến dong Bình Liêu có khối lượng 01kg do cơ sở Trần Nghiệp tại xã Húc Động sản xuất

Comments