Miến dong Húc Động, Bình Liêu (cơ sở sản xuất La Văn Tiến)

100,000

Sản phẩm được sản xuất bằng phương pháp thủ công tại truyền thống hộ gia đình người dân tộc Sán Chay.

Mô tả

Miến dong Húc Động, đóng gói 01 kg được sản xuất tại cơ sở La Văn Tiến, thôn Nà Ếch, xã Húc Động, huyện Bình Liêu

 

Comments