Miến dong Bình Liêu 0,5kg (cơ sở sản xuất Trần Nghiệp)

Giảm giá!

60,000 55,000

Sản phẩm sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Miến dong Bình Liêu”

Danh mục:

Mô tả

Sản phẩm 0,5kg sản xuất tại cơ sở sản xuất miến dong Trần Nghiệp, xã Húc Động, huyện Bình Liêu

Comments