Miến dong Bình Liêu 1kg (HTX Phát triển Đình Trung)

100,000

Sản phẩm sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Miến dong Bình Liêu”

Danh mục:

Mô tả

Miến dong Bình Liêu đóng gói 01 kg, sản xuất bởi Hợp tác xã Phát triển Đình Trung, xã Húc Động

Comments