Miến dong Bình Liêu 0,2kg (Công ty CP Thương mại & Dịch vụ Bình Liêu)

30,000

Sản phẩm sạch phù hợp với 01 bữa ăn trong gia đình bạn

Mô tả

Miến dong Bình Liêu sản phẩm đóng gói mini 0,2kg (2 lạng) do Công ty CP Thương mại & Dịch vụ Bình Liêu sản xuất

Comments