Miến dong Bình Liêu 1kg (HTX Phát triển Đình Trung)