Miến dong Bình Liêu 1kg (Công ty CP Thương mại & Dịch vụ Bình Liêu)