Miến dong Bình Liêu 0,5kg (Công ty CP Thương mại & Dịch vụ Bình Liêu)