Miến dong Bình Liêu 1kg (Công ty CP Thương mại & Dịch vụ Bình Liêu)

Giảm giá!

110,000 100,000

Đây là sản phẩm được đánh giá 4/5 sao xếp hạng sản phẩm Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) tỉnh Quảng Ninh

Danh mục:

Mô tả

Sản phẩm có khối lượng 01 kg, do Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Bình Liêu sản xuất

Comments